NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Raadsvergadering 6 september 2018

Voortzetting Duurzaamheidslening Het college komt met het voorstel om de reeds bestaande mogelijkheid om een duurzaamheidslening aan te gaan, voort te zetten. Gemeentebelangen kan zich heel goed vinden in de voortzetting van de duurzaamheidslening. Wij hebben een compliment gegeven aan het college hoe dit na onze inbreng van eind 2015 is opgepakt. In 2016 en 2017 was het een groot succes en het is goed om onze inwoners nogmaals de gelegenheid te geven om hiervoor in te tekenen. De vorige keren hadden we de provincie ook als partner, maar die…

Lees verder ►

In Memoriam Marga Berends

Maandag 6 augustus hebben we afscheid genomen van ons lid mevr. Marga Berends uit Nieuw Buinen. Marga is een aantal jaren secretaresse van ons bestuur geweest. Door haar ziekte heeft ze helaas haar bestuursfunctie moeten neerleggen.  Marga was een vrolijk mens, die ondanks haar ziekte erg positief in het leven stond. Wij herinneren ons Marga als een heel integer en lief persoon, die voor iedereen een luisterend oor had. We gaan haar missen. Wij wensen haar man Geert en haar familie veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen. 

Lees verder ►

Officieel afscheid Ton Souverein

Wethouder Ton Souverein nam woensdag 6 juni afscheid als wethouder van onze gemeente. Hij en zijn vrouw werden als verrassing van huis gehaald met een prachtige oldtimer. In het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis kwamen vele genodigden hem de hand schudden. Burgemeester Jan Seton en directeur Jaap Gorseling spraken mooie, lovende woorden en overhandigden hem een aantal cadeaus. Huidig fractievoorzitter Miranda Pathuis bedankte Ton voor alles wat hij voor Gemeentebelangen en onze gemeente heeft gedaan: “Beste Ton, In 2010 ben je als raadslid begonnen. Al gauw viel jouw interesse voor met…

Lees verder ►

Gemeentebelangen Borger-Odoorn heeft nieuw bestuur.

v.l.n.r. Jeffrey Greven, Jan Geerts, Ton Souverein, Bianca Takkenberg, Lianne Wind en John Huis Sinds eind december 2017 werd Gemeentebelangen Borger-Odoorn bestuurd door een interim-bestuur onder leiding van interim-voorzitter Martin Snapper. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vijf juni j.l. is unaniem een nieuw bestuur voorgesteld en gekozen door de leden. Drie leden van het interim-bestuur keren terug in het nieuwe bestuur. Bianca Takkenberg (penningmeester), Lianne Wind (secretaris) en John Huis (algemeen bestuurslid) zijn herkozen voor hun functie en het bestuur wordt uitgebreid met twee algemene bestuursleden, Jan Geerts uit…

Lees verder ►

Borger-Odoorn legt lat hoger voor afvalscheiding

Borger-Odoorn zet zich schrap voor betere afvalscheiding. Er komt een derde (pmd)-container. Restafval wordt waarschijnlijk duurder dan het afval in de groene container. Nu liggen beide tarieven nog gelijk op 16 cent per kilo. Volgens het collegevoorstel dat gisteravond in de oriënterende raadsvergadering van Borger-Odoorn ter discussie kwam, stijgt het tarief voor restafval naar 23 cent per kilo. Daar staat een daling voor gft naar 9 eurocent per kilo tegenover. http://www.dvhn.nl/drenthe/Borger-Odoorn-legt-lat-hoger-voor-afvalscheiding-22834390.html  

Lees verder ►

Eikenprocessierups volop in het nieuws! ( en actief)

De laatste dagen is de eikenprocessierups weer volop in het nieuws! De laatste dagen worden er ruim 100 nesten per dag getraceerd in onze gemeente. RTV Drenthe maakte er een reportage over! https://www.facebook.com/rtvdrenthe/videos/2418634961496169/ Wij maken ons zorgen en zullen samen met onze wethouder erop toezien dat de schade beperkt blijft. In juni 2017 heeft ons raadslid Johan Nijmeijer schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van de eikenprocessierups binnen onze gemeente. De gemeente heeft deze zorg serieus genomen en actie ondernomen. De gemeente gaat samen met IVN Borger-Odoorn nestkasten voor mezen inzetten in…

Lees verder ►

Duurzaam bouwen

In de raadsvergadering van 24 mei 2018 werd het project duurzaam bouwen behandeld. Er werd ons als raad gevraagd om de subsidieregeling “Duurzame Nieuwbouw 2018-2019” vast te stellen in een verordening. In het verleden ging het via het “Duurzamer goedkoper” traject, maar dit traject is verlopen. Gemeentebelangen vindt het een goede zaak, dat dit nieuw leven is ingeblazen. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid door het bouwen van duurzame woningen. Door het college wordt overwogen om ook gebruik te maken van de Provinciale Campagne “Lang…

Lees verder ►

Een bloemetje waard!

Dinsdag 22 mei zijn onze wethouders Freek Buijtelaar en Niek Wind geïnstalleerd. De twee vrijgekomen raadszetels zijn ingevuld door Erik Veen en Jan Vos. Ook zij zijn dinsdagavond beëdigd als raadslid. Donderdagavond hebben we twee fractie assistenten benoemd, Daan Hooiveld en Rinus van Venrooij mogen vanaf nu deelnemen aan de oriënterende raadsbijeenkomst. Erik Veen is donderdagavond gekozen door de raad als vervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hij zal tevens de oriënterende raadsbijeenkomst voorzitten. Wij feliciteren allen met hun benoeming en wensen iedereen succes met hun nieuwe functie.

Lees verder ►

In memoriam

Op 17 mei 2018 ontvingen wij het verdrietige nieuws, dat ons lid dhr. Albert Schuur uit Nieuw Buinen op 88 jarige leeftijd is overleden. Wij hebben donderdag 24 mei 2018 afscheid van Albert genomen. Voorzitter Martin Snapper heeft een paar mooie woorden uitgesproken tijdens zijn afscheid: Familie, vrienden en bekenden, Dank aan de naaste familieleden dat ik in de gelegenheid wordt gesteld om namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn enkele woorden tot u te richten. Woorden die wat ons betreft herinneringen zijn aan Albert Schuur. Als iemand ruim 48 jaar lid is geweest…

Lees verder ►

Onderzoek naar Laagfrequent geluid!

In het pinksterweekend heeft Professor Mariana Alves-Pereira uit Portugal onderzoek gedaan naar de (negatieve) effecten van windturbines. Ze is bij diverse inwoners thuis (ook bij GB lid mw. Kaspers) geweest en heeft een meting gedaan naar laagfrequent geluid. Ze zal nog twee keer langs komen om metingen te doen. De laatste meting zal worden gedaan als de windmolens er eenmaal staan. Laag frequent geluid zorgt bij een grote groep mensen en dieren voor veel overlast. De slagschaduw van windmolens geeft een laag frequent geluid, waardoor mensen last kunnen krijgen van…

Lees verder ►