NIEUWS ►
Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Coördinatieregeling zonneakkers

In de raadsvergadering van 24 mei 2018 werd de “Coördinatieregeling zonneakkers” vastgesteld. In navolging op het gemaakte beleid in het voorjaar m.b.t. zonneakkers. Het is de bedoeling om te komen tot een planologisch plan zonneakkers op gronden van de voormalige vloeivelden en ex-productie bos in Nieuw Buinen. Er werd door Wethouder Buijtelaar aangegeven om de Rijks Coördinatieregeling buiten toepassing te verklaren om tijdig bestemmingsplannen in procedure te brengen. Zo houden we zelf de regie! Gemeentebelangen vindt het een goed voornemen om een coördinatiebesluit te nemen, zodat er sneller beslissingen genomen…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Coördinatieregeling zonneakkers
Bezoek Gemeentebelangen aan jongerenraad Achtkarspelen ( Buitenpost )

Raadsleden Miranda Pathuis en Johan Nijmeijer hebben woensdag 23 mei 2018 een bezoek gebracht aan de jongerenraad van de gemeente Achtkarspelen. De jongerenraad van Achtkarspelen bestaat nog maar sinds 15 maart 2018. Een van de leden maakte een scriptie op school over burgerparticipatie en hierdoor ging zij zich afvragen hoe jongeren inspraak hebben in de gemeente. Ze heeft contact gezocht met een raadslid en die heeft haar geholpen om via de griffie een jongerenraad op te starten. De voltallige raad was erg enthousiast over de jongerenraad. Ze zijn gestart met…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Bezoek Gemeentebelangen aan jongerenraad Achtkarspelen ( Buitenpost )
Gemeentebelangen blijft strijden tegen “Haagse” windturbines!

Gemeentebelangen Borger-Odoorn was afgelopen donderdag aanwezig op een bijeenkomst van Platform Storm in Nieuw Buinen. De aanleiding was de uitspraak van de Raad van State omtrent het voorgenomen plan windturbines te plaatsen in de Drentse Monden en Oostermoer. Uitleg advocaat Na de opening van woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm gaf hun advocaat Anne van Nus samen met enkele collega’s uitleg aan de ruim 300 aanwezigen over hun woordvoering tijdens de betreffende zitting. Ondanks goed onderbouwde rapporten waarbij aangetoond werd waarom de windturbines niet moeten worden geplaatst in de Drentse…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Gemeentebelangen blijft strijden tegen “Haagse” windturbines!
BELEID ZONNEAKKERS

Op de raadsvergadering van 30 november stond het onderwerp; “Zonneoogst, Beleidskader Zonneakkers” op de agenda. Dit in navolging van onze motie van 9 februari 2017 om alternatieven voor windenergie aan te bieden. Het college heeft op zich genomen beleid te maken voor de vele aanvragen voor zonneakkers. Als Gemeentebelangen Borger-Odoorn hebben we onze waardering uitgesproken over het tot stand komen van het document “Zonneoogst, het Beleidsplan zonneakkers”. De vele pagina’s werden met de nodige belangstelling gelezen. De bijlagen gaven een goed beeld van wat er op de vier dialoogavonden is…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor BELEID ZONNEAKKERS
Kwaliteitsniveau openbaar groen

Donderdag 16 november stond het voorstel over het niveau van ons openbaar groen op de agenda. Wij zijn blij dat er extra geld beschikbaar is en er nu aandacht komt voor beter onderhoud. Al jaren is er bezuinigd en gesnoeid in het onderhoud, de gemeente heeft als basis gekozen voor onderhoudsplan B. Wij zien duidelijk dat door bezuinigingen van de afgelopen jaren het groen op veel plaatsen terug is gezakt naar C, zo niet zelfs naar D niveau. Willen wij bijblijven, dan moeten wij keuzes maken. Wat willen we en…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteitsniveau openbaar groen
Dorpsplein Borger

Borger heeft een dorpsplein gekregen! In het oorspronkelijke Pleinplan wordt gesproken over een plein voor ons allen. Een plein waarop allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals de weekmarkt, zomermarkten, Oostermoerfeest en diverse sportieve activiteiten.
Een dorpsplein waar mensen kunnen wandelen en zitten. Het plein is zo aangelegd dat iedereen vanuit het centrum van Borger een mooi uitzicht heeft op het plein. Ook de mensen op het plein hebben zicht op het centrum van Borger.
Mensen kunnen plaatsnemen op het aanwezige meubilair. Helaas wordt het uitzicht dan verstoord door de vele geparkeerde auto’s. Het…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Dorpsplein Borger
Gemeentebelangen bij behandeling Winddossier in Raad van State.

14 september j.l. was Gemeentebelangen, vertegenwoordigd door wethouder Freek Buijtelaar en raadslid Henk Bolk, bij de behandeling van het Winddossier in de Raad van State. De behandeling vond in vier sessies plaats, waarbij wij als Gemeente geen inbreng hadden en alleen toe konden horen. Toch om daar aanwezig te zijn vonden wij een “must” en togen daarom in alle vroegte richting Den Haag. Er waren verder ongeveer 60 personen, vertegenwoordigers van Platform Storm en Wind NEE, aanwezig in de rechtszaal, die het proces met de nodige belangstelling volgden, Wij waren…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Gemeentebelangen bij behandeling Winddossier in Raad van State.
We zijn onafhankelijk
onafhankelijk

Aan de landelijke verkiezingen doet Gemeentebelangen Borger-Odoorn natuurlijk niet mee. Dit houdt tevens in dat de mensen van Gemeentebelangen Borger-Odoorn bij de landelijke verkiezingen op één van de partijen stemmen die wel meedoen. Gemeentebelangen Borger-Odoorn is als het ware een schilderspallet met daarop mogelijk de kleuren van meerdere landelijke politieke partijen (mogelijk, want waarop de leden van Gemeentebelangen landelijk stemmen, dat houden ze in het algemeen liever voor zichelf). De uitgangspunten, zoals in de verkiezingsfolder van 1953 verwoord: “Deze partij, die eigenlijk in het geheel geen partij is, maar een groep…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor We zijn onafhankelijk