NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Gemeentebelangen positief over aanvraag/aanleg zonneparken

In de raadsvergadering van 11 oktober j.l. heeft Gemeentebelangen fiat gegeven aan het raadsvoorstel voor het aanleggen van 5 zonneparken in onze gemeente. Nederland heeft een opgave voor verduurzaming van onze energievoorziening. Onze gemeente heeft opmerkingen ontvangen vanuit Den Haag, omdat wij geen alternatieven aandragen voor het opwekken van duurzame energie door wind. In 2017 zijn diverse avonden georganiseerd, waarbij alle inwoners van harte welkom waren om mee te praten over de voor- en nadelen van zonneparken. Hiervan is toen erg veel gebruik gemaakt door inwoners. Dankzij deze input is…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Gemeentebelangen positief over aanvraag/aanleg zonneparken
Publiek vervoer heeft valse start!

Gemeentebelangen maakt zich de laatste jaren zorgen over het openbaar vervoer. Dit moet beschikbaar blijven, ook in kleinere kernen op het platteland. Ook de inzet van de lokale vervoerders moest niet vergeten worden. Helaas hebben de “grote” vervoerders ingeschreven op de aanbesteding, omdat dit voor veel kleine ondernemers onmogelijk was. Lokale vervoerders worden er nu af en toe bij betrokken. Wij vinden dit jammer en had anders gemoeten! Doordat alle vervoer in Drenthe en Groningen onder 1 organisatie is geplaatst en er veel fouten gemaakt worden, ontvangen wij regelmatig klachten…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Publiek vervoer heeft valse start!
Toekomst van TREANT

    Gemeentebelangen was woensdag 6 juni j.l. aanwezig in Westerbork bij door de TREANT zorggroep georganiseerde informatie/discussie mini-symposium met als onderwerp ‘de toekomst is onze zorg.’ Er waren 150 aanwezigen, waaronder andere raadsleden uit Borger-Odoorn, tevens vele raadsleden/wethouders uit Hoogeveen/Stadskanaal Veendam, midden Drenthe, huisartsen, verpleegkundigen, Statenleden, UMCG, directeuren van ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en OR-leden. Er waren een drietal presentaties over: -Landelijke ontwikkelingen -Hoe krijg je de juiste zorg? -Hoe houd je het betaalbaar? Daarna werd een presentatie getoond over de concept-regiovisie van TREANT. In het kort draait het om en drietal…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Toekomst van TREANT
Coördinatieregeling zonneakkers

In de raadsvergadering van 24 mei 2018 werd de “Coördinatieregeling zonneakkers” vastgesteld. In navolging op het gemaakte beleid in het voorjaar m.b.t. zonneakkers. Het is de bedoeling om te komen tot een planologisch plan zonneakkers op gronden van de voormalige vloeivelden en ex-productie bos in Nieuw Buinen. Er werd door Wethouder Buijtelaar aangegeven om de Rijks Coördinatieregeling buiten toepassing te verklaren om tijdig bestemmingsplannen in procedure te brengen. Zo houden we zelf de regie! Gemeentebelangen vindt het een goed voornemen om een coördinatiebesluit te nemen, zodat er sneller beslissingen genomen…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Coördinatieregeling zonneakkers
Bezoek Gemeentebelangen aan jongerenraad Achtkarspelen ( Buitenpost )

Raadsleden Miranda Pathuis en Johan Nijmeijer hebben woensdag 23 mei 2018 een bezoek gebracht aan de jongerenraad van de gemeente Achtkarspelen. De jongerenraad van Achtkarspelen bestaat nog maar sinds 15 maart 2018. Een van de leden maakte een scriptie op school over burgerparticipatie en hierdoor ging zij zich afvragen hoe jongeren inspraak hebben in de gemeente. Ze heeft contact gezocht met een raadslid en die heeft haar geholpen om via de griffie een jongerenraad op te starten. De voltallige raad was erg enthousiast over de jongerenraad. Ze zijn gestart met…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Bezoek Gemeentebelangen aan jongerenraad Achtkarspelen ( Buitenpost )
Gemeentebelangen blijft strijden tegen “Haagse” windturbines!

Gemeentebelangen Borger-Odoorn was afgelopen donderdag aanwezig op een bijeenkomst van Platform Storm in Nieuw Buinen. De aanleiding was de uitspraak van de Raad van State omtrent het voorgenomen plan windturbines te plaatsen in de Drentse Monden en Oostermoer. Uitleg advocaat Na de opening van woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm gaf hun advocaat Anne van Nus samen met enkele collega’s uitleg aan de ruim 300 aanwezigen over hun woordvoering tijdens de betreffende zitting. Ondanks goed onderbouwde rapporten waarbij aangetoond werd waarom de windturbines niet moeten worden geplaatst in de Drentse…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Gemeentebelangen blijft strijden tegen “Haagse” windturbines!
BELEID ZONNEAKKERS

Op de raadsvergadering van 30 november stond het onderwerp; “Zonneoogst, Beleidskader Zonneakkers” op de agenda. Dit in navolging van onze motie van 9 februari 2017 om alternatieven voor windenergie aan te bieden. Het college heeft op zich genomen beleid te maken voor de vele aanvragen voor zonneakkers. Als Gemeentebelangen Borger-Odoorn hebben we onze waardering uitgesproken over het tot stand komen van het document “Zonneoogst, het Beleidsplan zonneakkers”. De vele pagina’s werden met de nodige belangstelling gelezen. De bijlagen gaven een goed beeld van wat er op de vier dialoogavonden is…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor BELEID ZONNEAKKERS
Kwaliteitsniveau openbaar groen

Donderdag 16 november stond het voorstel over het niveau van ons openbaar groen op de agenda. Wij zijn blij dat er extra geld beschikbaar is en er nu aandacht komt voor beter onderhoud. Al jaren is er bezuinigd en gesnoeid in het onderhoud, de gemeente heeft als basis gekozen voor onderhoudsplan B. Wij zien duidelijk dat door bezuinigingen van de afgelopen jaren het groen op veel plaatsen terug is gezakt naar C, zo niet zelfs naar D niveau. Willen wij bijblijven, dan moeten wij keuzes maken. Wat willen we en…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteitsniveau openbaar groen
Dorpsplein Borger

Borger heeft een dorpsplein gekregen! In het oorspronkelijke Pleinplan wordt gesproken over een plein voor ons allen. Een plein waarop allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals de weekmarkt, zomermarkten, Oostermoerfeest en diverse sportieve activiteiten.
Een dorpsplein waar mensen kunnen wandelen en zitten. Het plein is zo aangelegd dat iedereen vanuit het centrum van Borger een mooi uitzicht heeft op het plein. Ook de mensen op het plein hebben zicht op het centrum van Borger.
Mensen kunnen plaatsnemen op het aanwezige meubilair. Helaas wordt het uitzicht dan verstoord door de vele geparkeerde auto’s. Het…

Lees verder ►

Posted in Algemeen Reacties uitgeschakeld voor Dorpsplein Borger