NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Hierbij presenteren wij het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Borger-Odoorn voor de komende vier jaar. Uitgangspunt van het programma is dat u als inwoners centraal staat. Bij het opstellen van dit programma hebben wij contact gezocht met alle verenigingen van Dorpsbelangen. Bij veel van hen zijn we uitgenodigd om te horen welke onderwerpen voor hen van groot belang zijn in de komende jaren. De daar gehoorde onderwerpen en zorgen hebben een plek gekregen in dit programma, omdat uw zorg onze zorg is. Voor de niet-digitale lezer: u ontvangt het programma ook binnenkort…

Lees verder ►

Raadslid Johan Nijmeijer gaat mee met de strooiploeg!

  Met grote regelmaat zie je via de sociale media de mededeling: “Ook vannacht zijn …onze strooiploegen weer uitgerukt voor gladheidsbestrijding”. Deze meldingen komen tussen 01 november en 31 maart langs. Dan staan er 24 uur per dag en 7 dagen in de week mensen klaar om al onze hoofdwegen die binnen de strooiroute vallen te voorzien van zout. Ook maken ze deze sneeuwvrij ( indien nodig ). De strooiroute in onze gemeente is in totaal 300 kilometer. Er werken tijdens de winterperiode ongeveer 40 personen in ploegen. Als raadslid…

Lees verder ►

Onderzoek verbinding N34-Mondenweg

Als een automobilist of vragenwagenchauffeur nu vanaf de N34 naar de Drentse Mondenweg wil, ontkomt hij er niet aan door een van de kernen in Borger-Odoorn te rijden. Een groot deel van het grote verkeer verplaatst zich via Borger, Exloo en 2e Exloërmond richting de Mondenweg. Gemeentebelangen ervaart dit grote verkeer dat door de dorpen rijdt als vervelend en heeft het gevraagd om een onderzoek. Insteek van dit onderzoek moet zijn een oplossing voor het grote verkeer dat zich van de N34 naar de Monderweg wil verplaatsen en visa versa….

Lees verder ►

Gemeentebelangen Borger-Odoorn stelt Kandidatenlijst vast

Tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van 6 december heeft Gemeentebelangen Borger-Odoorn de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Niek Wind (27) uit Odoorn is gekozen als lijsttrekker. Runner up is wethouder Freek Buijtelaar uit Klijndijk. Op plaats 3 staat de eerste vrouwelijke kandidaat, Miranda Pathuis uit Nieuw Buinen. De lijst bevat in totaal 30 kandidaten uit diverse dorpen binnen de gemeente Borger-Odoorn. De kandidaten staan klaar om de nieuwe campagne te starten en de ingeslagen route van de afgelopen 4 jaar door te zetten. Vanaf maart 2017 zijn de…

Lees verder ►

BELEID ZONNEAKKERS

Op de raadsvergadering van 30 november stond het onderwerp; “Zonneoogst, Beleidskader Zonneakkers” op de agenda. Dit in navolging van onze motie van 9 februari 2017 om alternatieven voor windenergie aan te bieden. Het college heeft op zich genomen beleid te maken voor de vele aanvragen voor zonneakkers. Als Gemeentebelangen Borger-Odoorn hebben we onze waardering uitgesproken over het tot stand komen van het document “Zonneoogst, het Beleidsplan zonneakkers”. De vele pagina’s werden met de nodige belangstelling gelezen. De bijlagen gaven een goed beeld van wat er op de vier dialoogavonden is…

Lees verder ►

Kwaliteitsniveau openbaar groen

Donderdag 16 november stond het voorstel over het niveau van ons openbaar groen op de agenda. Wij zijn blij dat er extra geld beschikbaar is en er nu aandacht komt voor beter onderhoud. Al jaren is er bezuinigd en gesnoeid in het onderhoud, de gemeente heeft als basis gekozen voor onderhoudsplan B. Wij zien duidelijk dat door bezuinigingen van de afgelopen jaren het groen op veel plaatsen terug is gezakt naar C, zo niet zelfs naar D niveau. Willen wij bijblijven, dan moeten wij keuzes maken. Wat willen we en…

Lees verder ►

IJsbaan-skeelerbaan/belevingspark “Oud Nieuw-Buinen”

Op vrijdag 3 november werd door gedeputeerde Stelpstra het startsein gegeven voor de aanleg van een nieuwe ijsbaan/skeelerbaan/belevingspark in Nieuw-Buinen. Onze wethouder Freek Buijtelaar sprak mooie woorden voor de werkgroep IJsvereniging Nieuw Buinen. Zij hebben veel werk verricht en dankzij hun inzet is er voldoende geld beschikbaar om de plannen uit te kunnen voeren. Op het “oude” voetbalveld, gelegen tegenover VV Nieuw Buinen wordt de komende tijd hard gewerkt aan de realisatie van een ijsbaan in de winter, een skeelerbaan in de zomer, met daarnaast parkeergelegenheden, waar kerkgangers wekelijks gebruik…

Lees verder ►

Dorpsplein Borger

Borger heeft een dorpsplein gekregen! In het oorspronkelijke Pleinplan wordt gesproken over een plein voor ons allen. Een plein waarop allerlei activiteiten georganiseerd worden, zoals de weekmarkt, zomermarkten, Oostermoerfeest en diverse sportieve activiteiten.
Een dorpsplein waar mensen kunnen wandelen en zitten. Het plein is zo aangelegd dat iedereen vanuit het centrum van Borger een mooi uitzicht heeft op het plein. Ook de mensen op het plein hebben zicht op het centrum van Borger.
Mensen kunnen plaatsnemen op het aanwezige meubilair. Helaas wordt het uitzicht dan verstoord door de vele geparkeerde auto’s. Het…

Lees verder ►

Brede steun voor dorpshuis plan Buinen

Gemeentebelangen juicht privatisering en realisatie dorpshuis op sportpark De Woerd te Buinen toe. Buinen krijgt het multifunctionele dorpshuis waar de inwoners al zo lang voor aan het werk zijn. De nieuwe stichting dorpshuis heeft het plan opgevat op sportcomplex De Woerd de voetbalkantine en de sporthal op te waarderen tot dorpshuis waarbij er tevens nieuwe kleedkamers komen voor de voetbalclub. De sporthal en de gebouwen zullen worden geprivatiseerd en voor één euro worden overgedaan aan de nieuwe stichting. Er is al een behoorlijke tijd verstreken aan het maken van de…

Lees verder ►

Het beste financiële plaatje sinds jaren

Met een brede glimlach presenteerde Gemeentebelangen wethouder Ton Souverein het huishoudboekje voor 2018 aan de gemeenteraad. De door Souverein zelf bedachte titel ‘Lest best, schone lei’ spreekt boekdelen. Zo florissant als nu heeft Borger-Odoorn er de afgelopen jaren niet voorgestaan. Mede door de hogere Rijksbijdrage zit Borger-Odoorn komend jaar een stuk ruimer bij kas en is er in plaats van 66 nu 69 miljoen euro te besteden. De bezuinigingsopdracht van zes ton voor het volgende jaar is van tafel. De veranderingen in het sociaal domein zijn succesvol verlopen. Er is…

Lees verder ►