NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Publiek vervoer heeft valse start!

Gemeentebelangen maakt zich de laatste jaren zorgen over het openbaar vervoer. Dit moet beschikbaar blijven, ook in kleinere kernen op het platteland. Ook de inzet van de lokale vervoerders moest niet vergeten worden. Helaas hebben de “grote” vervoerders ingeschreven op de aanbesteding, omdat dit voor veel kleine ondernemers onmogelijk was. Lokale vervoerders worden er nu af en toe bij betrokken. Wij vinden dit jammer en had anders gemoeten! Doordat alle vervoer in Drenthe en Groningen onder 1 organisatie is geplaatst en er veel fouten gemaakt worden, ontvangen wij regelmatig klachten…

Lees verder ►

Zwembaden Borger-Odoorn zelfstandig verder in één organisatie

De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft op donderdag 6 september het besluit genomen om de drie openluchtzwembaden in de gemeente per 1 januari 2019 onder te brengen in één verzelfstandigde organisatie. Het gaat om de gemeentelijke zwembaden “De Leewal” in Exloo, “De Buinerstreng” in Nieuw-Buinen en zwembad “De Zwaoi” in Valthermond. Zwembad De Zwaoi is een aantal jaren geleden een zelfstandige stichting geworden en wordt nu onderdeel van de nieuwe zwembadorganisatie. Trots op de zwembaden “We mogen er trots op zijn dat onze gemeente maar liefst drie mooie openluchtzwembaden heeft. De…

Lees verder ►

Raadsvergadering 6 september 2018

Voortzetting Duurzaamheidslening Het college komt met het voorstel om de reeds bestaande mogelijkheid om een duurzaamheidslening aan te gaan, voort te zetten. Gemeentebelangen kan zich heel goed vinden in de voortzetting van de duurzaamheidslening. Wij hebben een compliment gegeven aan het college hoe dit na onze inbreng van eind 2015 is opgepakt. In 2016 en 2017 was het een groot succes en het is goed om onze inwoners nogmaals de gelegenheid te geven om hiervoor in te tekenen. De vorige keren hadden we de provincie ook als partner, maar die…

Lees verder ►

Op pad met BORG

Vandaag is raadslid Johan Nijmeijer opnieuw mee geweest met ( de buitendienst ) BORG. De eikenprocessierups vindt zijn weg in vele bomen en bouwt hier zijn nest.  In februari heeft de gemeente in de vorm van een pilot nestkastjes opgehangen, waarin vogels hun nest konden bouwen. Zij voerden de rupsen aan hun jongen. Op de plekken waar de nestkastjes hebben gehangen zijn aanzienlijk minder nesten gesignaleerd.  De eikenprocessierupsen zijn nu al vlinders geworden en dat is maar liefst drie weken vroeger dan voorgaande jaren.  Het is nu belangrijk  om alles goed…

Lees verder ►

Update zonne-akkers

In de Raadsvergadering van 2 juli j.l. werd door het College een update gegeven omtrent de aanvragen van zonneparken in onze gemeente. Bij de vaststelling van de Coördinatie-regeling ( in een vorige vergadering ) hadden wij als Gemeentebelangen fractie een goed gevoel over de verdere uitrolling van de beoogde zonneparken. Gezien de reacties in de media van ASTRON en ook wat het college in de update aangeeft, is er stagnatie ontstaan. Wij spraken onze zorg hierover uit, want redden we het nog voor de aanvraag Subsidie SDE+? Volgens de uitleg…

Lees verder ►

Algemene Beschouwingen Kadernota 2019

                                Donderdag 28 juni j.l. behandelde de gemeenteraad de Jaarstukken 2017, Bestuursrapportage-1 en de Kadernota 2019. Raadslid Harm Greven was woordvoerder voor de Jaarstukken en de B-rap1. In de jaarstukken kijken we als raad terug naar 2017. We hebben een positief resultaat van ong. 400.000 euro gerealiseerd. De vragen die wij hadden zijn naar tevredenheid beantwoord en we gaan akkoord. In B-rap1 maken wij ons opnieuw zorgen over de tekorten in de jeugdhulp/zorg. Vanuit het…

Lees verder ►

Cittaslow award voor Nieuw Buinen!

Tijdens de internationale Cittaslowdag in Zuid-Frankrijk heeft Nieuw Buinen een award gewonnen voor het project van de nieuwe ijsbaan. Op vrijdag 3 november 2017 werd het startschot gegeven en het is zelfs gelukt om nog voor de winter de ijsbaan te realiseren met vele vrijwilligers. https://gemeentebelangen-borger-odoorn.nl/gbo/ijsbaan-skeelerbaanbelevingspark-oud-nieuw-buinen/ De award is een waardering voor het vele werk dat door veel inwoners is verricht. Inwoners hebben de plannen bedacht, gemaakt en uitgevoerd. De ijsbaan is zo opgezet, dat er ook in de zomer geskeelerd kan worden. Een aanwinst voor het dorp.   Voor…

Lees verder ►

Wachten duurt lang, maar het is zover: De PMD container wordt uitgeleverd!

De gemeente is zelf aan zet als het gaat om de kosten voor afval. U krijgt een derde container, om de inzameling van plastic te stimuleren. Gemeentebelangen heeft de keuze gemaakt om de vervuiler te laten betalen. Dit betekent dat de kosten voor groenafval zijn gedaald en de kosten voor restafval zijn toegenomen. In restafval zit de meeste vervuiling en kost om te verwerken het meest. De groene en PDM containers worden straks 1 x per 2 weken geleegd, de grijze container wordt 1 x per 4 weken geleegd. Inwoners…

Lees verder ►