NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!
Gemeentebelangen, VVD en D66 onderzoeken samenwerking

PERSBERICHT d.d. 4 april 2018 Exloo – Uit de verkenningsronde na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongsleden is gebleken dat de fracties van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, VVD en D66 samen een coalitie kunnen vormen voor de komende bestuursperiode. Dat bleek woensdagavond uit het verslag van bevindingen van verkenner Jan Bos. Hij heeft zaterdag 24 maart met alle fracties gesproken en adviseert deze driepartijencoalitie te onderzoeken. Naast dit coalitie-advies heeft de verkenner ook een Politieke Termijn Agenda opgesteld, waarin thema’s zijn opgenomen die door de gemeenteraad belangrijk worden geacht voor de komende…

Lees verder ►

De kiezer heeft gekozen, verkenner aan zet

Persbericht d.d. 22 maart 2014 De voorlopige uitslag van de verkiezingen van 21 maart laat zien dat Gemeentebelangen de grootste raadsfractie vormt. Het is politiek gebruikelijk dat de grootste partij het initiatief neemt om te
komen tot de vorming van een coalitie voor de komende bestuursperiode. De kiezer kiest de gemeenteraad; diezelfde gemeenteraad moet wat ons betreft zijn agenda voor de komende periode vastleggen. Gemeentebelangen geeft hiertoe opdracht aan een verkenner van buitenaf. De opdracht houdt het volgende in: analyse van de verkiezingsuitslag en het opstellen van een agenda van de…

Lees verder ►

Gemeentebelangen Kort en krachtig

Onze inwoners • Behoud van de combicoach • Voldoende groene ruimte om te bewegen • Sport, iedereen doet mee! • Projectplan ouderen in beweging opstellen, samen met ouderen • Ieder dorp een dorpshuisfunctie • Verenigingsbesturen ondersteunen en faciliteren • Initiatieven ondersteunen • Hulp bieden bij subsidieaanvragen • Zoveel mogelijk basisscholen openhouden • Aandacht voor laaggeletterden • Gezamenlijk invulling geven aan doorontwikkeling vroege- en voorschoolse educatie • Aanpakken van eenzaamheid Onze economie • Ontwikkeling nieuw toeristisch actieplan, samen met ondernemers • Ruimte voor camperplaatsen • Inzetten op vitale vakantieparken • Stimulering…

Lees verder ►

Gemeentebelangen blijft strijden tegen “Haagse” windturbines!

Gemeentebelangen Borger-Odoorn was afgelopen donderdag aanwezig op een bijeenkomst van Platform Storm in Nieuw Buinen. De aanleiding was de uitspraak van de Raad van State omtrent het voorgenomen plan windturbines te plaatsen in de Drentse Monden en Oostermoer. Uitleg advocaat Na de opening van woordvoerder Jan Nieboer van Platform Storm gaf hun advocaat Anne van Nus samen met enkele collega’s uitleg aan de ruim 300 aanwezigen over hun woordvoering tijdens de betreffende zitting. Ondanks goed onderbouwde rapporten waarbij aangetoond werd waarom de windturbines niet moeten worden geplaatst in de Drentse…

Lees verder ►

Nestkasten voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups

In juni 2017 heeft ons raadslid Johan Nijmeijer schriftelijke vragen gesteld over de aanpak van de eikenprocessierups binnen onze gemeente. De gemeente heeft deze zorg serieus genomen en actie ondernomen. De gemeente gaat samen met IVN Borger-Odoorn nestkasten voor mezen inzetten in de strijd tegen de eikenprocessierups. Vandaag zijn de eerste 50 nestkasten opgehangen aan de Strengenweg in Borger, waarbij onze wethouder Buijtelaar en ook Johan zelf aanwezig waren! Deze actie, die in samenwerking met IVN Borger-Odoorn en Promens Care wordt uitgevoerd,  is gericht op de natuurlijke beheersing van de…

Lees verder ►

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Hierbij presenteren wij het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Borger-Odoorn voor de komende vier jaar. Uitgangspunt van het programma is dat u als inwoners centraal staat. Bij het opstellen van dit programma hebben wij contact gezocht met alle verenigingen van Dorpsbelangen. Bij veel van hen zijn we uitgenodigd om te horen welke onderwerpen voor hen van groot belang zijn in de komende jaren. De daar gehoorde onderwerpen en zorgen hebben een plek gekregen in dit programma, omdat uw zorg onze zorg is. Voor de niet-digitale lezer: u ontvangt het programma ook binnenkort…

Lees verder ►

Huize Odoorn, uw oude dag onze zorg!

Met deze woorden wordt u welkom geheten op de website van dagbesteding voor ouderen, “Huize Odoorn”. Zaterdag 27 januari bezocht een afvaardiging van Gemeentebelangen Borger Odoorn dit bedrijf. Eigenaar Geke Rengers heette iedereen van harte welkom. Samen met haar collega Anita verzorgden zij een interessante presentatie over hun organisatie en werkwijze. Aan de Hoofdweg 40 in Odoorn is Hotel Odoorn/Bistro La Finca gevestigd. Huize Odoorn is ook in dit pand gevestigd. Het zijn 2 zelfstandige ondernemingen, die wel van elkaars ruimte/diensten gebruik maken. Huize Odoorn is een opvang, waar met…

Lees verder ►

Raadslid Johan Nijmeijer gaat mee met de strooiploeg!

  Met grote regelmaat zie je via de sociale media de mededeling: “Ook vannacht zijn …onze strooiploegen weer uitgerukt voor gladheidsbestrijding”. Deze meldingen komen tussen 01 november en 31 maart langs. Dan staan er 24 uur per dag en 7 dagen in de week mensen klaar om al onze hoofdwegen die binnen de strooiroute vallen te voorzien van zout. Ook maken ze deze sneeuwvrij ( indien nodig ). De strooiroute in onze gemeente is in totaal 300 kilometer. Er werken tijdens de winterperiode ongeveer 40 personen in ploegen. Als raadslid…

Lees verder ►

Onderzoek verbinding N34-Mondenweg

Als een automobilist of vragenwagenchauffeur nu vanaf de N34 naar de Drentse Mondenweg wil, ontkomt hij er niet aan door een van de kernen in Borger-Odoorn te rijden. Een groot deel van het grote verkeer verplaatst zich via Borger, Exloo en 2e Exloërmond richting de Mondenweg. Gemeentebelangen ervaart dit grote verkeer dat door de dorpen rijdt als vervelend en heeft het gevraagd om een onderzoek. Insteek van dit onderzoek moet zijn een oplossing voor het grote verkeer dat zich van de N34 naar de Monderweg wil verplaatsen en visa versa….

Lees verder ►

Gemeentebelangen Borger-Odoorn stelt Kandidatenlijst vast

Tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van 6 december heeft Gemeentebelangen Borger-Odoorn de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Niek Wind (27) uit Odoorn is gekozen als lijsttrekker. Runner up is wethouder Freek Buijtelaar uit Klijndijk. Op plaats 3 staat de eerste vrouwelijke kandidaat, Miranda Pathuis uit Nieuw Buinen. De lijst bevat in totaal 30 kandidaten uit diverse dorpen binnen de gemeente Borger-Odoorn. De kandidaten staan klaar om de nieuwe campagne te starten en de ingeslagen route van de afgelopen 4 jaar door te zetten. Vanaf maart 2017 zijn de…

Lees verder ►