Brede steun voor dorpshuis plan Buinen

Gemeentebelangen juicht privatisering en realisatie dorpshuis op sportpark De Woerd te Buinen toe.

Buinen krijgt het multifunctionele dorpshuis waar de inwoners al zo lang voor aan het werk zijn. De nieuwe stichting dorpshuis heeft het plan opgevat op sportcomplex De Woerd de voetbalkantine en de sporthal op te waarderen tot dorpshuis waarbij er tevens nieuwe kleedkamers komen voor de voetbalclub.

De sporthal en de gebouwen zullen worden geprivatiseerd en voor één euro worden overgedaan aan de nieuwe stichting. Er is al een behoorlijke tijd verstreken aan het maken van de plannen, waarbij het onderhoud tot het minimum beperkt is gebleven. De verbouwingskosten worden geraamd op 300.000 euro.

Dat er door de Gemeente nu dan ook ruim 150.000 euro van Kern & Kader aan dit project bijgedragen wordt, zien we als Gemeentebelangen als logisch. De beloning van een mooi burgerinitiatief.

We zien het van de hand doen voor het symbolische bedrag van één euro als een positieve manier om de saamhorigheid, die in Buinen al groot is, vast te houden en nog verder te vergroten.

De vraag van Gemeentebelangen; “dat als het gebouw voor een symbolische Euro verkocht en eventueel terug gekocht kan worden, of de nieuwe eigenaar dan een probleem met een krediet aanvraag bij de bank kan krijgen?

En zo, ja of de gemeente hiervoor dan garant zal staan? Hierop antwoorde Wethouder Alberts, dat het nooit een probleem mag geven en dat er dan zeker een oplossing zal worden aangedragen. We moeten ons als raad bewust zijn dat we daar dan ook zelf bij zijn, om voor een oplossing zorg te dragen.

Het agendapunt kon helaas geen hamerstuk worden daar de ChristenUnie een risicoanalyse willen de wethouder dit niet wilde geven. Vandaar dat dit agendapunt als “bespreekpunt” doorgeleid is naar een volgende raadsvergadering.
Gemeentebelangen heeft een prima (ondernemers-)plan gelezen en zullen dus instemmen met dit raadsvoorstel. We gaan uit van een vliegende start van de plannen van de Buiner bevolking en wensen betrokkenen alle succes toe.
Jan Vos