Bezoek Gemeentebelangen aan jongerenraad Achtkarspelen ( Buitenpost )

Raadsleden Miranda Pathuis en Johan Nijmeijer hebben woensdag 23 mei 2018 een bezoek gebracht aan de jongerenraad van de gemeente Achtkarspelen. De jongerenraad van Achtkarspelen bestaat nog maar sinds 15 maart 2018. Een van de leden maakte een scriptie op school over burgerparticipatie en hierdoor ging zij zich afvragen hoe jongeren inspraak hebben in de gemeente. Ze heeft contact gezocht met een raadslid en die heeft haar geholpen om via de griffie een jongerenraad op te starten. De voltallige raad was erg enthousiast over de jongerenraad.
Ze zijn gestart met 5 jongeren, maar door diverse persberichten en nadat de raad goedkeuring had gegeven meldden zich spontaan diverse jongeren aan. Op dit moment zijn er al 11 leden en de 12e schuift de volgende vergadering aan.
De plaatsvervangend griffier begeleid de jongeren en zij is aanspreekpunt voor nieuwe jongeren die mee willen doen. Zij maakt schema’s, waarin jongeren zelf roulerend de vergaderingen voorzitten en notuleren. Zij zorgt dat de actielijst gemaakt wordt. Verder maakt ze voor de raadstukken een korte inleiding/samenvatting, zodat de jongeren weten waar het over gaat ( schrijfstijl is erg belangrijk! ).
De jongerenraad heeft € 1000,- werkbudget en dit geld wordt verantwoord in het jaarverslag van de griffie.
De jongerenraad denkt na over een eigen logo en ze willen een eigen website, waarop ze thema’s kunnen benoemen en zichzelf voorstellen. Ook denken ze na over Facebook en andere social media kanalen. Wat opviel, de leeftijd varieert van 14 tot 21 jaar!! Iedereen respecteert elkaar en er wordt in goed overleg gesproken over thema’s die op de raadsagenda staan. De jongerenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven.
Ze moeten nog ritme vinden, omdat ze nog maar kort opgericht zijn. Ook de raadsfracties moeten er nog aan wennen. De jongeren gaven zelf aan dat ze ook graag meer informatie willen over de financiën bv van de gemeente. Ze nodigen dan een financiële ambtenaar uit die hun een keer bijpraat. Ze willen ook contacten zoeken met andere adviesraden. Eventueel gaan ze deel uit maken van de adviesraad WMO, ze hebben daar nu al contacten mee.

Wat maakte het nou zo leuk en bijzonder?
Iedereen mag meedoen! Er zijn geen regels opgesteld ( geen leeftijdgrens, geen woonplaatseis etc. ) Jongeren die niet in de gemeente wonen, maar wel daar naar school gaan zijn ook welkom. Iemand moet binding hebben met de gemeente.
Mocht dit ooit fout gaan, kunnen ze alsnog voorwaarden etc op gaan stellen. Ze zijn nu van start gegaan, zonder meteen teveel drempel neer te leggen.

Het was een leerzame avond, waarbij erg duidelijk werd dat de begeleiding/aansturing vanuit de gemeente/griffie belangrijk is. Jongeren moeten wegwijs gemaakt worden. Ook openheid van deze jongerenraad is opvallend! ( geen regels, geen gedoe, iedereen mag meedoen )
Tegelijkertijd viel de krant op de mat vanmorgen met hierin een artikel dat de jongerenraad van de gemeente De Wolden na 1,5 jaar alweer stopt. Wat is daar fout gegaan? Wij kunnen hiervan leren en zullen contact zoeken met De Wolden.

Namens de fractie, Johan Nijmeijer en Miranda Pathuis