Het beste financiële plaatje sinds jaren

Met een brede glimlach presenteerde Gemeentebelangen wethouder Ton Souverein het huishoudboekje voor 2018 aan de gemeenteraad. De door Souverein zelf bedachte titel ‘Lest best, schone lei’ spreekt boekdelen. Zo florissant als nu heeft Borger-Odoorn er de afgelopen jaren niet voorgestaan. Mede door de hogere Rijksbijdrage zit Borger-Odoorn komend jaar een stuk ruimer bij kas en is er in plaats van 66 nu 69 miljoen euro te besteden.

De bezuinigingsopdracht van zes ton voor het volgende jaar is van tafel. De veranderingen in het sociaal domein zijn succesvol verlopen. Er is nu een overschot van 556.000 euro, plus een extra potje voor nieuw beleid van 285.000 euro. ”Het beste financiële plaatje sinds jaren”, zegt Souverein. Er is weer ruimte om te investeren. Verder is ruimte voor een aantal projecten. Zoals Begroten Nieuwe Stijl: een methode om de taaie begroting inzichtelijker en begrijpelijker te maken.

Een paar jaar gelden stond de gemeente er nog heel anders voor. De gemeente kreeg verschillende taken overheidstaken uit Den Haag toegeschoven die moesten worden opgepakt. Op onze wegen en het openbare groene was zwaar bezuinigd en werden steeds slechter. Extra onderhoud was dan ook dringend nodig. Dit jaar is al extra geld uitgetrokken om dit achterstallige onderhoud in te lopen. De volgende jaren zal deze trend worden doorgezet door de komende zes jaar jaarlijks een miljoen euro te reserveren om de achterstand in te halen. Daarmee komt het college tegemoet aan een vurige wens van de raad. Gemeentebelangen had juist dit één van de speerpunten in haar verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode opgenomen. Mooi dat er voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen ook 15.000 euro per jaar wordt gereserveerd.

De inwoners van onze gemeente profiteren ook mee van deze goede financiële cijfers. De OZB-belasting gaat 1,75% om hoog in plaats van de tot nu toe gebruikelijke 2,75%. De kosten voor afvalverwerking gaan beperkt, 1% omhoog (gemiddeld 15 euro per huishouden) daar waar de kosten toch 4% zijn gestegen. De komst van de derde container voor de inzameling van plastic, metalen verpakkingen en drankkartons in januari zit daarbij inbegrepen.
Verder blijft de toeristenbelasting onveranderd met 1,15 euro per persoon per nacht. Voor ons belangrijk omdat onze werkgelegenheid voor een kwart afhankelijk is van recreatie en toerisme.

Betere wegen, meer groenonderhoud, duurzaamheid en burgerparticipatie. Daar zet de gemeente Borger-Odoorn in 2018 op in.