Bedrijfsbezoek Borgerhof

Donderdag 31 januari bracht een delegatie van Gemeentebelangen Borger-Odoorn een bedrijfsbezoek aan het prachtig nieuwe woonzorgcentrum Borgerhof in Borger. Borgerhof is een onderdeel van Zorggroep Tangenborgh en in 2018 volledig herbouwd. In de week van 12 september 2018 zijn de bewoners,                na tijdelijke huisvesting in de Daalkampen, weer verhuisd naar hun oorspronkelijke locatie aan de Grote Brink. Ze troffen een fonkelnieuw gebouw aan met prachtige appartementen.

Presentatie

Martinus die de toewijzing van appartementen verzorgt, Wendy de teamleidster en Tanja en Sabrina als Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden gaven een presentatie aan de gemeentebelangers. Tijdens de rondleiding werd er stilgestaan bij hoe het vroeger was, hoe het nu gaat met betrekking tot de Wet Langdurige Zorg, verpleeghuisindicaties en de geleverde 24/7 zorg. De medewerkers vertelden enthousiast over het dagelijkse leven in de Borgerhof. Over de vele activiteiten die georganiseerd worden voor eigen bewoners maar ook over de mogelijkheid voor niet-bewoners om d.m.v. een strippenkaart mee te kunnen doen aan de diverse activiteiten. Zo kunnen niet-bewoners zelfs gebruik maken van het restaurant Brinkhof in de Borgerhof. Op die manier kunnen ze even de eenzaamheid doorbreken.

Wonen en wachtlijst en zorgverlening

Er zijn op dit moment ongeveer 90 bewoners (62 appartementen) en er komen nog zo’n 24 appartementen bij. Er is een behoorlijke wachtlijst. Zoals aangegeven geeft Borgerhof, naast het wonen, ook 24 uurs zorg voor diegenen (voornamelijk dementerenden) die dit nodig hebben. Er werd aangegeven dat, mocht de hulpbehoefte groter worden, er beroep gedaan kan worden op verpleeghuis De Herik. Ook wordt er vanuit  Borgerhof  zorg verleend wordt aan de huurcomplexen Naoberhof en Polakker. Alle huurwoningen worden toegewezen door Borgerhof medewerker Martinus.

Enorme belangstelling tijdens open dag

De medewerkers stonden nog even stil bij de enorme belangstelling die er was tijdens de open dag in november j.l. Over de vraag hoe de personeelsplanning op dit moment gaat, gaf Sabrina aan dat er  per 15 bewoners 1 vaste begeleider wordt ingezet. Dit werkt voor het personeel, maar ook voor de bewoners. Dankzij maar liefst 100 vrijwilligers zijn ze iedere keer weer in staat om het de bewoners zo goed mogelijk naar hun zin te maken. Bewonerss kunnen  zoveel mogelijk rekenen op een vast aanspreekpunt, hetgeen heel prettig is voor alle partijen.

Rondleiding

De delegatieie van Gemeentebelangen kreeg een goede indruk van de mooie en functionele appartementen in dit prachtige gebouw. Jans Hilvering bood namens Gemeentebelangen een kleinigheid aan en bedankte de medewerkers voor hun bereidwillige informatievoorziening.