Algemene Leden Vergadering 01-11-2019

Vrijdagavond 1 november heeft Gemeentebelangen Borger-Odoorn een algemene ledenvergadering gehouden in het Boshof te Odoorn. Er was een goede opkomst van leden en de stemming zat er al snel in. Dat was ook de bedoeling, een fijne avond hebben met elkaar en ook nog een aantal serieuze punten doornemen. Na de opening gaf fractievoorzitter Harm Greven een kort verslag over de benoeming van de nieuwe fractieassistenten Franciska Schoenmakers en Jeffrey Greven, en zij kregen ook even de gelegenheid zich voor te stellen aan de leden. Niek Wind als wethouder gaf een verslag over de grote punten waar het college mee bezig is. De zaal reageerde hierop met nadere vragen, en zo werd het een levendige discussie.

Vervolgens werd Anja Koers onder luid applaus nu formeel gekozen als secretaris, hoewel ze dit werk al sinds begin mei deed.
Jan Geerts werd de nieuwe penningmeester en had nog wat in petto voor deze bijzondere dag: Warenhuis Geerts bestond 85 jaar, precies op deze dag. Jan liet ons allen meedelen in de feestvreugde door een rondje te bestellen voor alle aanwezigen.
Ook werd nog even gememoreerd dat John Huis inmiddels 11 jaar bestuurslid is.
Alle drie kregen een gemeentebelangen-geel boeket bloemen als waardering.

Vervolgens maakte de fractievoorzitter de leden in de zaal deelgenoot van een aantal politiek dilemma’s waar de fractie voor komt te staan. Een mooie gelegenheid om ook de mening van de achterban eens te horen bij deze zaken waarover op korte termijn een besluit genomen moet worden.

De avond werd afgesloten met een boeiende en leuke quiz verzorgd door Harm en Jeffrey.  Zij hadden 20 foto’s van punten in de gemeente genomen en iedereen moest opschrijven waar dat was. Was creatief gedaan en niet makkelijk, maar er gingen toch verschillende prijzen weg, ook een poedelprijs nog, maar we verklappen niet voor wie die was