algemene informatie

Beste Gemeentebelangers,

 

Wij houden u graag weer even op de hoogte van de zaken die afgelopen tijd gebeurd zijn.

Zo is donderdagavond 26 september tijdens de raadsvergadering Daan Hooiveld definitief geïnstalleerd als raadslid. Franciska Schoenmakers en Jeffrey Greven werden geïnstalleerd als fractieassistenten. Directe aanleiding was het overlijden van Miranda, en zo is de continuïteit van de fractie weer hersteld, maar het verlies blijft.

Afgelopen maandagavond 30 september zijn bestuur, fractie, wethouders, leden en geïnteresseerden in het vernieuwde dorpshuis Valthe bijeen geweest het was een goed druk bezochte avond.

Het thema – eikenprocessierups, bestrijding, biodiversiteit- werd prima verzorgd door medewerkers van de gemeente die hier ook echt mee bezig zijn. Aan de hand van een presentatie gaven ze toelichting uit hun dagelijkse praktijk. De vele vragen uit de zaal werden prima beantwoord. De verantwoordelijk wethouder Freek Buijtelaar sloot het thema af en gaf daarbij aan dat de financiële consequenties van de bestrijding groter gingen worden. Een toekomstig lastig politiek punt om te bepalen hoe ver hierin te gaan.

In de bijlage kunt u lezen hoe de gemeente hier mee omgaat

Vervolgens werd nog ingegaan op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdagavond 1 november in het Boshof in Odoorn.
Vanwege het tot de fractie toetreden van Jeffrey werd er gezocht naar een nieuwe penningmeester.
Die werd gevonden in het bestuurslid Jan Geerts. Op de komend ALV op 1 november komt dit verder nog aan de orde.

Harm Greven gaf aan dat hij die gelegenheid ook wil gebruiken om op een aantal lastige politieke punten de mening van de achterban te horen. Bij het eerste voorbeeld dat hij gaf bleek de mening van de achterban al sterk verdeeld te zijn.

We willen op deze avond uw mening horen over de volgende onderwerpen:

 

–          Het Esdal College . Moet deze blijven in Borger en gaan wij hier geld in investeren om de school op te knappen of zeggen we laat onze kinderen maar naar Emmen gaan.

–          Het centrum plan Borger

–          GVVP. Het Gemeentelijke Vervoersplan. Deze wordt op 17 oktober vastgesteld.  Wat is er gewijzigd en hoe staan wij daar tegenover? Hebben we dat gekregen wat we wilden?

 

Mocht u zelf nog ideeën hebben waarover u wat meer wilt weten, en deze op die avond naar voren wil brengen, dan kunt u deze mailen naar anjakoers.gb@gmail.com.

 

Wij hopen dat dit u genoeg prikkelt om er bij te willen zijn op 1 november; dus ALV in Boshof te Odoorn, inloop 19.30 uur, start 20.00 uur. Graag aanmelden bij Anja Koers,

anjakoers.gb@gmail.com