Algemene Beschouwingen Kadernota 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 28 juni j.l. behandelde de gemeenteraad de Jaarstukken 2017, Bestuursrapportage-1 en de Kadernota 2019.
Raadslid Harm Greven was woordvoerder voor de Jaarstukken en de B-rap1. In de jaarstukken kijken we als raad terug naar 2017. We hebben een positief resultaat van ong. 400.000 euro gerealiseerd. De vragen die wij hadden zijn naar tevredenheid beantwoord en we gaan akkoord.

In B-rap1 maken wij ons opnieuw zorgen over de tekorten in de jeugdhulp/zorg. Vanuit het Rijk komen onvoldoende middelen naar gemeenten om de daadwerkelijke kosten te dekken. Hiervoor is tijdens het VNG congres in Maastricht een brief gestuurd namens alle Nederlandse Gemeenten.
We hopen dat het Rijk meer geld beschikbaar stelt voor de jeugdhulp.

Fractievoorzitter Miranda Pathuis gaf de algemene beschouwingen van de Kadernota 2019. In de Kadernota kijken we vooruit. Wat willen we bereiken? Hoe willen we dit bereiken? Wat gaat dit kosten? De plannen die genoemd worden in de Kadernota, worden bij de begroting 2019 verwerkt. De Algemene Beschouwingen van Gemeentebelangen kunt u hieronder lezen.

Algemene beschouwingen Kadernota 2019