NIEUWS ►
Gemeentebelangen Borger Odoorn presenteert de geheel nieuwe website.....Kijkt u gerust even rond, lees het laatste nieuws of schrijf u in op onze nieuwsbrief!

Agenda

Vergaderingen Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Het Gemeentebestuur vergadert in zijn algemeenheid met een frequentie van 3 weken. Deze Raadsvergaderingen zijn onderstaand als “Raadsvergadering” in onze agenda overgenomen.

Als Gemeentebelangen hebben we besloten om elke maandagavond in vergadering bij een te komen.

Van 19.00 – 20.00 uur komt de fractie bijeen om zich voor te bereiden op de komende raadsvergadering. Vanaf 20.00 uur is de vergadering openbaar en kunnen de leden aanschuiven om over de te behandelen agenda punten mee te praten of nieuwe onderwerpen aan de orde brengen. Ook kunt als lid een thema aanmelden om meer uitgebreid te behandelen. De voorzitter kan besluiten hiervoor een gastspreker te nodigen.

U bent als lid van harte welkom om tijdens deze avonden mee te praten en/of een onderwerp in te brengen en zien u graag aan tafel.

Indien u, als vereniging of belangengroep in wilt spreken, dan kunt u dit het beste enkele dagen van te voren melden bij ons secretariaat. Wij houden daar dan uitdrukkelijk rekening mee.

De fractie van Gemeentebelangen komt in principe bijeen in het gemeentehuis te Exloo
(achteringang tegenover Restaurant Bussemaker) of in een openbare gelegenheden in onze gemeente (MfA, dorpshuis, enz.)