Een bloemetje waard!

Dinsdag 22 mei zijn onze wethouders Freek Buijtelaar en Niek Wind geïnstalleerd.
De twee vrijgekomen raadszetels zijn ingevuld door Erik Veen en Jan Vos. Ook zij zijn dinsdagavond beëdigd als raadslid.
Donderdagavond hebben we twee fractie assistenten benoemd, Daan Hooiveld en Rinus van Venrooij mogen vanaf nu deelnemen aan de oriënterende raadsbijeenkomst.
Erik Veen is donderdagavond gekozen door de raad als vervangend voorzitter van de gemeenteraad. Hij zal tevens de oriënterende raadsbijeenkomst voorzitten.

Wij feliciteren allen met hun benoeming en wensen iedereen succes met hun nieuwe functie.